Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat

Bemutatkozás
Festményrestaurálás
Kapcsolat
Lipnoi Szent Miklós ikon

L i p n o i    S z e n t    M i k l ó s    -  19. századi ikon restaurálásaR e s t a u r á l á s   e l ő t t


Szent Miklós bal kezében nyitott evangéliumos könyvet tart, jobbját áldón emeli fel. Két oldalán, kör alakú mezőben Krisztus és az Istenanya ábrázolásával. Az ikont festett keretsáv fogja körbe
Az ikon középen, a fa száliránya mentén hosszában elrepedt, a repedés mentén a festék az alapozóréteggel együtt kipergett - legszélesebb sávban az ikon felső peremén, Szent Miklós homlokán. Az ikon felületén több karcolás is látható, jobb alsó sarkában a festékréteg lekopott.
Az ikon felülete szennyezett, színei tompák, felülete matt. A háttér aranyszínű lüszterrétege nagy felületen lekopott, ezt bronzporos festékkel helyenként pótolták. Az ikon alsó csúszóléce hiányzik.


A     b a l     k é z

Az evangéliumos könyvet tartó bal keze. A szennyezett, elszürkült felületen, helyenként mehógbarnult foltok voltak léthatóak.


Á l d á s t    o s z t ó    k é z


A karcolt felület, jobbra a hiányok tömítése, lakkozás és esztétikai helyreállítás után.


A z   a r c


Átvételkor, valamint jobbra a hiányok tömítése, lakkozás, a lüszterréteg pótlása, retusálás után.


H e l y r e á l l í t á s    u t á n


Az ikon a szennyeződések eltávolítása, a karcok tömítése, a kopott lüszter pótlása, retusálás, valamint a hiányzó hátoldali csúszóléc beillesztése után, restaurált állapotban.

       

Aranyozott, festett rokokó
óratok restaurálása

 

Margitay Tihamér Fürdőző
c. festményének restaurálása

 

Anton K: Férfiportré
restaurálása, 1778

 

Puskovits Adolf arcképének
helyreállítása

 

Veronika kendője, itáliai
barokk kép restaurálása

       

Franz Seewald:
Hölgy portréja, 1756

 

Madarász Viktor után,
Petőfi halála

 

Eralino Schmidt
férfiportré restaurálása

 

Lipnoi Szent Miklós
ikon restaurálása

 

Keresztvitelt ábrázoló
festmény restaurálása