Bemutatkozás Szakmai életrajz Publikációk Restaurátori kutatás Mikroszkópos vizsgálatok Festményrestaurálás Galéria Restaurátori munkák Kapcsolat

Bemutatkozás
Festményrestaurálás
Kapcsolat
Franc seewald: Hölgy portréja

F r a n z  S e e w a l d :  H ö l g y  p o r t r é j a,  1 7 5 6   -  Az arc, felületén megsárgult átfestésselA festmény állapota átvételkor


A kép felületét átvételkor sárga, sötét lakkréteg és szennyeződés borította, amely befolyásolta a látványt, torzította a színeket. A festékréteg erősen kagylós, néhány helyen az alapozóval együtt kipergett. A kép alsó részén, több centiméteres sávban hiányzott a festék- és alapozóréteg, itt egy korábbi beavatkozás alkalmával közvetlenül ráfestettek a vászonra, a hiányok tömítése nélkül. Miután a ruha fehér csipkéje több helyen a sérülések felett is folytatódik, feltételezhető volt, hogy a ma látható csipkedísz eredetileg nem tartozott a képhez.
A restaurálás megkezdése előtt lumineszcens felvétel is készült, melynek segítségével többek között a festmény normál fényben nem látható javításai is megfigyelhetővé váltak.


A hölgy arcán nyitott kutatóablak


A hölgy arcának középső részén, az orron és állon keresztül a felület repedezettsége eltért a kép egészétől, a festett felszín kidomborodott a kép síkjából. Megjelenése alapján valószínű volt, hogy az arcon jelentős beavatkozásokat végeztek, felmerült annak lehetősége is, hogy ezeken a területeken nem található meg az arc eredeti festék- és alapozórétege.A festményen a feltáráshoz leginkább megfelelő oldószer kiválasztására kutatóablakokat nyitottunk.
Első lépésben a felületi szennyeződést és az elsárgult lakkréteget távolítottuk el, ennek eredményeképpen láthatóvá váltak a lakk által addig elfedett átfestések.
Az átfestések elszíneződését részben a kötőanyag sárgulása okozhatta, részben pedig, hogy a javításokat a már megsötétedett festmény színeihez igazították.


K u t a t ó a b l a k  a  k é z e n


A felületi szennyeződés és lakkréteg eltávolítása után láthatóvá váltak azl addig elfedett átfestések, melyek főleg az arcon, a kézfejen és a hölgy nyakán voltak zavaróak.
Részletfelvétel.


A   h á t o l d a l   f e l i r a t a


A vászon hordozót egy korábbi helyreállítás alkalmával kartonra kasírozták, de a ragasztás már több helyen meggyengült, ezeken a területeken a vászon felvált a kartonról, és meghullámosodott.
A festmény hátoldaláról a deformálódott kartont mechanikus úton, szikével távolítottuk el.
A kép középső részén egy kétsoros felirat vált olvashatóvá: „Franc Seewald Boheny Fecit Jaurini 1756”. A hátoldalon tehát a festő neve, valamint a készítés ideje olvasható.


A z   a r c


Digitálisan összeillesztett kép az arcról,
a lakkréteg eltávolítása után láthatóvá lett megsárgult átfestésekkel, és restaurlálás után.


R e s t a u r á l t   t e k i n t e t e k

A Nemzeti Portrétár kiállításának tablója, 2017. március 2.
Restaurátorok: Varga Tímea - Vihart Anna


Átvételi és kész állapot


A kép átvételkor és restaurlálás után.

       

Aranyozott, festett rokokó
óratok restaurálása

 

Margitay Tihamér Fürdőző
c. festményének restaurálása

 

Anton K: Férfiportré
restaurálása, 1778

 

Puskovits Adolf arcképének
helyreállítása

 

Veronika kendője, itáliai
barokk kép restaurálása

       

Franz Seewald:
Hölgy portréja, 1756

 

Madarász Viktor után,
Petőfi halála

 

Eralino Schmidt
férfiportré restaurálása

 

Lipnoi Szent Miklós
ikon restaurálása

 

Keresztvitelt ábrázoló
festmény restaurálása